COVID-19'un, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kapsamı Dışında Olduğuna Dair SGK Genelgesi Yayımlandı

İş dünyasının bu süreçte en önemli taleplerinden biri de Covid 19'un iş kazası ve meslek hastalığı olmadığına dair yasal netliğin oluşmasıydı. Konu TOBB Başkanı Rifat Hisaciklioğlu ve ilgili Bakanlıklar tarafından takip edilerek netlik kazandırılmıştır.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın 07.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesi ile Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olmadığına ilişkin değerlendirmesi Ekte takdim edilmiştir.

Bu çerçevede, Koronavirüs (COVID-19) bulaşıcı hastalık olarak değerlendirildiği için bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılamayacaktır.

SGK tarafından yayımlanan Genelgeyi okumak için tıklayınız.

Konuya ilişkin TOBB'dan iletilen yazı için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3