ÇEVRE İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİCİSİNİN ÖNÜ AÇILDI!

PAGEV: Plastik atık ithalatında çantacılar devre dışı kaldı

Plastik sektörünün geri dönüşümde de öncü kuruluşu PAGEV, “Türkiye’ye çöp ithal ediliyor” haberleri üzerine harekete geçmiş ve konuyu yakın takibe almıştı. Plastik atık ithalatında ‘çantacı’ şeklinde tabir edilen kişilerce yapılan ithalat nedeniyle sorun yaşandığını belirten PAGEV, yapılan çalışmalar sonucunda geri dönüşüm sanayi açısından önemli bir ilerleme sağlandığını duyurdu. “Sap ile samanın ayrılacağı” bir denetim mekanizması ile kontrolsüz atık ithaline karşı tedbir alındı. Yurtiçi atıkların geri dönüştürülmesine öncelik veren, dünya ölçeğinde geri dönüşüm sanayi ve yeşil teknolojilerin önünü açan bir tebliğin temeli atıldı. Çantacıların denetimler sonucunda devre dışı kalacağı taslağa göre hurda plastik ithal edenler her yıl kapasiteleriyle orantılı şekilde Bakanlığın belirlediği tahsis belgesi almak zorunda. Ayrıca atık kapasitelerinin en az yüzde 20’sini de Türkiye’den toplayacaklar…

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Türkiye’nin gündemini meşgul eden plastik atık ithalatı konusunu en başından bu yana hassasiyetle takip ediyor ve ilgili kurumlarla yakın işbirliği halinde çalışmalara katkı sağlıyor.

Yurtiçinde atıklar kaynağında ayrı toplanmalı ve geri dönüştürülmeli

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, yaşanan bu süreç ve son gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çöp ile geri döşüme uygun atıkların birbirine karıştırılmaması, ‘sap ile samanın ayırt edilmesi’ gerektiğine dikkat çeken Yavuz Eroğlu, şunları söyledi: “PAGEV olarak, Mayıs ayı başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza davet edildik. Konuyla ilgili tüm üst düzey Bakanlık yetkililerinin hazır bulunduğu bir toplantıda konu istişare edildi. Geri dönüşüm firmalarımızı toplantıya telekonferansla bağlayarak PAGEV’e ilettikleri görüşlerini paylaşma imkanı da verdik. Özellikle yaptığımız bilgilendirmelerle ‘Sap ile Samanın ayrılacağı’ bir denetim mekanizması ile ithalatın kontrol altına alınması şekli ön plana çıktı. Çevre hassasiyetimiz ve gelecek nesillerimizin sağlıklı bir ortamda yaşamaları, her türlü ticari kaygının mutlaka ötesindedir ancak çöp ile geri dönüşüm hammaddesi olan plastik geri dönüşüme uygun atıkların karıştırılmaması da çok önemlidir. Nitekim dünyada gitgide içerisinde daha fazla geri dönüştürülmüş plastik içeren ürünler tercih ediliyor hatta çeşitli vergi indirimleriyle birçok ülke tarafından bu uygulama teşvik ediliyor. Bu konuda özellikle ülkemizde kaynağında ayrı toplanmış ve kalitesi yüksek atık oranı yeterli değil. Gerek Bakanlığımız, gerekse PAGÇEV gibi yetkilendirilmiş kuruluşlar bu konuda yoğun mesai harcıyor. Önceliğimiz yurt içerisindeki atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi olmalı. Ancak bu çalışmalar yeterli seviyeye gelene kadar kademeli bir strateji ve politikayla kaynağında ayrı toplanmış atıkların dış ticaretinin çevreye ve ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağı tartışılmaz”.

Çantacılar devre dışı kalacak, lisanslı geri dönüşüm sanayi ve çevre kazanacak

Plastik atık dış ticaretinde standart dışı, kontrolsüz atıkların da ülkeye sokulduğu eleştirileri de yapılmıştı. PAGEV, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerinde bu ithalatı yapan lisanslı kuruluşların etkin denetimlerinin yanında Türkiye’de birçok suiistimalin altından çıkan ve “Çantacı” olarak tabir edilen suiistimalcilerin bu iş kolundaki aktivitesini sona erdirmek gerektiğini de dile getirdi. Çevre ve halk sağlığı açısından önemli olan bu denetimlerin ülkemizdeki geri dönüşüm sanayinin gelişimine de katkı sağlayacağını vurguladı. Bu çerçevede ilk olarak iş dünyasının temsilcisi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç Başkanlığında ve TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu’nun katkılarıyla konunun tüm paydaşları bir araya geldiler. Bu toplantılar TOBB bünyesinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu himayelerinde gerçekleşti. Yine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bu çalışmalara büyük katkılar verdiler. Yapılan toplantı sonucunda katılan tüm paydaşların ortak görüşüyle bir mutabakat metni çıktı. Söz konusu toplantının ardından Antalya’da Bakanlıkça düzenlenen Çalıştay’da bu mutabakat geliştirilerek yeni bir boyut kazandı. Son olarak da TOBB’da Bakanlığın katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından Bakanlıktaki görüşmelerde taslağa son şekli verildi.

Hurda plastik ithal edenler lisansları kontrol edildikten sonra Bakanlıktan her yıl tahsis belgesi almak zorunda! Atık kapasitelerinin en az yüzde 20’sini de Türkiye’den toplayacaklar…

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, gelinen son durum hakkında şu bilgileri verdi: “Bakanlığımızla yaptığımız istişareler sonucunda şu taslak konularda ilerleme sağladığımızı düşünüyoruz: Yurtdışından geri dönüştürülmek üzere plastik hurdası ithal edenler öncelikle her sene başında teknik ve kapasite kriterlerine göre tesislerinin yeterliliğinin değerlendirilmesiyle, kapasitelerini aşmayacak kadar tahsis belgesi alacaklar. Ayrıca bu tahsis belgesinde belirtilen rakamın en az yüzde 20’si kadar atığı yurtiçinden toplama zorunluluğu getirilecek.”.

Çevre ile uyumlu kalkınma hedefi için önemli bir adım atıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOBB öncülüğünde sektör paydaşlarınca yürüttükleri çalışmalarda güzel sonuçlar alındığını kaydeden Eroğlu, hem kontrolsüz atık ithaline karşı tedbirler alındığını hem de yurtiçi atıkların geri dönüştürülmesine öncelik verildiğini vurguladı. Bir diğer önemli nokta olarak da ülkemizde dünya ölçeğinde geri dönüşüm sanayi ve yeşil teknolojilerin önünü açan bir tebliğinin temelinin atıldığını, iş dünyasının temsilcisi TOBB ile Kamunun bu tür başarılı işbirliklerinin çevre ile uyumlu kalkınma hedefine ulaşılmasını sağlayacağının altını çizdi.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, plastiklerin geri dönüştürülmesinin birinci hedef olması gerektiğini dile getirdiği açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte geri dönüşüm faaliyetlerine katkı verdiklerini de belirtti. Eroğlu, “2014 yılında kurduğumuz Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi PAGÇEV ile 6 yılda 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük. Altı yıllık süreçte plastikten kâğıda, camdan metale, birçok atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 2 milyar 882 milyon TL katkı sağladık. 2014 -2019 yılları arasında yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 9 milyon 149 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 22 milyon 100 bin kWh elektrik tasarrufu, 1 milyar 102 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 13 milyon 487 bin litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına gönderilmemesi sayesinde 9 milyon 755 bin metreküp alandan tasarruf edildi. Bu rakamlardan elde ettiğimiz kazanıma baktığımızda 6 yılda ülkemize 7 Belgrad Ormanı kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Geri dönüştürdüğümüz ambalaj atığı ise 50 milyon kişinin ambalaj atığına denk geliyor ki bu da AB’de geri dönüşümüyle övünen Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, İsveç ve Belçika’nın nüfusunun toplamına denk geliyor. Geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 yılında 95 belediye ile 15 milyon kişiye hizmet vererek 300 bin ton atığı kaynakta ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar geri dönüşüm eğitimi verdiğimiz kişi sayısı 50 bin ve bu rakamı çok daha ileriye taşımayı planlıyoruz” dedi.

Genelge için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3
5