Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, plastik sektörü ile buluştu...

 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, plastik sektörü ile buluştu...

Plastik sektörünün en önemli sorunları; hammaddede dışa bağımlılık, yüksek enerji maliyetleri, katma değerli üretim ile kamuoyundaki olumsuz algı kampanyaları ve vasıflı iş gücü ihtiyacı olarak sıralanıyor. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Plastik, kauçuk ve kompozit’ sektör buluşmasında sektörlerin gelişimini engelleyen faktörler tüm boyutları ile masaya yatırıldı. Toplantı sonunda; sağlık açısından tehdit oluşturduğu gerekçesi ile gündeme gelen, ayrıca cari açık yaratan ithal oyuncaklar yerine yerli oyuncak üretiminin artırılması konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek sözü verdi.

PAGEV’in ev sahipliğinde, plastik, kauçuk ve kompozit sektörleri T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile İstanbul’da buluştu. Plastik, kauçuk ve kompozit sektörlerinin sorunlarının dile getirildiği toplantıda çözüm önerileri geliştirildi.

Toplantıda plastik sektörü açısından öncelikli olarak; enerji ve hammaddeler yönünden daha rekabetçi bir sanayi oluşturmak, eğitimi ve öğretimi teşvik etmek, teknolojik gelişmeye yapılan yatırımı canlandırmak, istikrarlı ve tamamlayıcı düzenlemeler, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için plastik endüstrisinden fikir almak gibi konu başlıkları ele alındı.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu toplantının açılışında plastik, kauçuk ve kompozit sektör buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu belirterek “Türk plastik sektörü bugün üretim kapasitesi ile Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük üreticisi konumunda yer alıyor. İstihdam hacmimiz 200 bini aşarken; sektörümüzün GSMH’ye katkısı ise 34 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Türkiye ihracatına 2 milyar dolarlık ihracat fazlası vererek katkı sağlayan bir sektörüz” dedi.

Yavuz Eroğlu, “Genç, dinamik bir sektör olmamıza rağmen bazı sorunlarımız da var. Dinamizmimizin en önemli göstergesini TUİK verilerine göre sektörümüze yıllık 20 bin yeni girişim olarak belirtebilirim. Bakanlığımız bilim, sanayi, teknoloji ve katma değer diyor ve bizler de plastik, kauçuk, kompozit sektörleri olarak bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün sorunlarımızı anlatarak Bakanlığımızın yardımlarını istedik ve hızlı adımlarla 2023 hedeflerine ulaşmak üzere yol alıyoruz. Toplantıda son dönemde giderek kaybolan yerli plastik oyuncak üretiminin desteklenmesi konusunda Sayın Bakanımızdan aldığımız söz ve diğer bütün sorunların çözüm yolları toplantımızın amacına ulaştığının önemli bir göstergesidir” diyerek sözlerine son verdi.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaptığı açılış konuşmasında “plastik, kauçuk ve kompozit sektörleri Türkiye açısından kritik ve oldukça önemli sektörler. Otomotivden giyim eşyasına kadar birçok alanda kullanılıyor. Bakanlık olarak son dönemlerde sektörlerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz ve çözüm önerileri geliştirerek somut projeleri uygulamaya geçiriyoruz. İlk demir-çelik sektörü ile başladığımız toplantılara kimya, ilaç, makine, otomotiv gibi sektörlerle devam ettik. Bugün de plastik, kauçuk ve kompozit sektörleri ile birlikteyiz” dedi.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık “Plastik, kauçuk, kompozit sektörleri hammaddede dışa bağımlı ancak ürün bazında ciddi ihracatımız olan sektörler. Ülke ekonomimizin son 12 yıllık süreci başarı hikayemizi net olarak ortaya koyuyor. Buna rağmen yeni atılımlar yapma dönemindeyiz. 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmek için öncelikle bugün 1,6 dolar olan ihracat kilogram fiyatının 3 dolar seviyelerine çıkarılması gerekiyor. Bu değere ulaşmanın yolu ise sürümden ziyade katma değeri yüksek ürün üretmekten geçiyor. Ar-Ge ve inovasyon yatırımları ile teknoloji seviyesi arttırılmalı. Sektörde ise şu an Ar-Ge merkezi yok bu nedenle araştırma ve geliştirmeye daha fazla kaynak ayrılmalı ve daha yenilikçi ürün üretimi hedeflenmeli. Sektörün en önemli sorunu olan hammadde konusunda da yeni yatırımlar var ancak yatırımların artırılması ve farklı çözüm önerilerini araştırmalıyız. Sonuç olarak bizler sorunlarınızı öğrenerek hızla çözümün parçası olmalıyız” diyerek sözlerini bitirdi.


Açılış konuşmalarını takiben Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Kaya ve PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu tarafından sektör sunumlarını yapıldı. Toplantı, sektör sorunlarının değerlendirmesi ile sona erdi.

BASINDA YANSIMALAR

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3
5