Basından Yansımalar- Derin Ekonomi Dergisi Petroldeki Düşüş ve Fed Etkisi Hissedildi

Petroldeki Düşüş ve Fed Etkisi Hissedildi

Türkiye ekonomisi ve sektörümüz açısından son iki yılın en önemli gelişmeleri petrol fiyatlarındaki düşüş ve FED'in faiz arttırımı olduğunu söyeleyebiliriz. Petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için cari açığın azaltılması yönünden faydalı oldu. Özellikle 2014 yılının ikinci yarısından bu yana süren petrol fiyatlarındaki düşüş plastik sektörü hammadde fiyatlarına yansıdı. Plastik mamul üretiminde dünyada altıncı, Avrupa'da ise ikinci sırada olan ülkemiz maalesef petrokimyasal maddeler üretiminde başarılı değil. Bu yüzden dünya zirvesini zorlayan plastik endüstrimiz hammaddede yurtdışına bağımlı. Petrol fiyatındaki bu düşüş de plastik sektörümüzü fazlasıyla etkiledi ve maliyetleri düşürdü. Bu durum iç piyasada sektör için büyük bir talep yarattı. Ancak ürün hammadde fiyatlarındaki düşüş, ürün fiyatlarına da yansıdığından miktar bazında artış yaşasak da döviz bazında ihracatımız düştü. Yine son dönemde tüm dünyada artan korumacılık önlemleri dünya ticaretini olumsuz yönde etkiliyor. Nitekim ABD de bu konuda daha aktif bir yaklaşımda bulunan bir Başkan seçti. Dünyada genel trend, herkesin kendi ülkesindeki üreticileri gümrük duvarları ile korurken bir yanda da yurt dışından yatırım çekecek cazip teşvikler vermek üzerine kurulu. Türkiye de bu yönde adımlarını hızlandırmış durumda. Yatırımcıların Türkiy'ye çekilmesi kadar Türk sanayicisinin de başka ülkelere kaptırılmaması çok önemli. Bu durum işsizlikle mücadelenin de en önemli unsurlarından biri.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3