5.ULUSLARARASI GEOFOAM KONFERANSINA DOĞRU…

Genleştirilmiş polistiren (EPS) blok (Geofoam blok), EPS’in hafif dolgu malzemesi olarak inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılmasına verilen isimdir. Geofoam, özellikle oturma potansiyeli yüksek, taşıma gücü düşük zeminler üzerine inşa edilecek otoyol dolgularının imalatında geleneksel zemin ıslahı yöntemleri ile zemini iyileştirip üzerine sıkıştırılmış toprak dolguların inşasına alternatif olarak Norveç, Hollanda, Amerika ve Japonya başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılmaktadır. Geofoam’un yoğunluğu geleneksel sıkıştırılmış toprak dolgusunun yoğunluğunun yaklaşık elli - yüzde biri olduğu için Geofoam dolgunun zemine uyguladığı düşey yük sıkıştırılmış toprak dolgulara göre yaklaşık elli - yüz kat daha azdır. Dolayısı ile geofoam ile inşa edilen dolgular sayesinde toplam oturmalar önemli şekilde azaltılmış olunur. Sadece ilk yatırım maliyetine değil, aynı zamanda uzun süreli performans kriterlerine de bakıldığı zaman geofoam yol dolgularının geleneksel dolgulara göre bakım maliyetlerinin daha az olduğu gözlenmiştir.

Otoyol dolgularının yanı sıra geofoam bloklar otoyol genişletilmesinde, istinat duvarı arkasında geri dolgusu olarak, sismik kuvvetleri sönümlemede, menfez ve gömülü borulara gelecek yapısal hasarları önlemede, gürültü koruyucu set inşaatlarında ve köprü yol yaklaşım rampalarının imalatında pratik ve ekonomik yöntem olarak kanıtlanmış bir teknolojidir. Dünya’nın farklı ülkelerinde 1972 yılından beri yüzlerce projede başarıyla kullanılmıştır.

Geofoam teknolojisinin gelişimi ve geldiği yer, şimdiye kadar yapılan bazı projelerin uygulamacı ve akademisyenlerce anlatılması, gelecek kullanımlarla ilgili projeksiyon yapılması için 5. Uluslararası Geofoam konferansı Girne, Kuzey Kıbrıs’da yapılacaktır (The 5th International Conference on Geofoam Blocks in Construction Applications, EPS 2018, http://www.geofoam2018.org).

5. Uluslar arası Geofoam Konferansı, geofoam’un inşaat mühendisliği uygulamalarında araştırma yapan bilim adamlarını, geofoam hafif dolgu sistemini çözüm ortağı olarak tasarlayan karayolu ve demiryolu proje firmalarını ve yüklenicilerini, geofoam blok, hammadde ve makine üreticilerini 9 - 11 Mayıs 2018’de Girne’de bir araya getirerek geofoam teknolojisindeki son gelişmelerin tartışılacağı bir platform yaratacaktır. EPS2018 kongresi geofoam’un inşaat mühendisliği uygulama alanlarına ve geofoam teknolojisine bundan önce düzenlenen Oslo (1985), Tokyo (1996), Salt Lake City (2001) ve Oslo (2011) konferanslarından edinilen temel birikimlerin ışığı altında katkıda bulunacaktır.

Kongre Konu Başlıkları

 Geofoam’un kullanım alanları
 Genleştirilmiş polisteren
 Geofoam’un malzeme özellikleri ve modelleme
 Geofoam tasarım şartnameleri
 Geofoam’un inşaat mühendisliğindeki uygulama alanları
 Geofoam teknolojisindeki yeni gelişmeler ve özel konular

EPS2018 Hakkında

Geofoam’un kullanım alanları ve geofoam teknolojisindeki yeni gelişmelerden oluşacak olan EPS2018 kongre programı teknik bildiriler, panel tartışmaları ve kısa kurslardan oluşacaktır. Bu sayede EPS2018 geofoam teknolojisi ile yeni tanışan tasarımcılar, uygulayıcılar, üreticiler ve idarelerle konunun uluslararası uzmanları arasında bir köprü vazifesi görecektir.

Destekleyen Kuruluşlar

Konferans için kayıtlar başlamış olup tüm ilgililerin biran önce web sitesi http://www.geofoam2018.org ziyaret edebilirsiniz.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3