2020 YILINDA, ISO – ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI İLE TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİİ SEKTÖR MECLİSİ VE PAGEV ÜYELERİ DEĞERLENDİRMESİ

PLASTİK FİRMALARI

Değerlendirme, “ISO- Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Özel Sayısındaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen ve NACE: 22- ISIC Rev. 2’de 356 kod no’lu “Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Ürünleri Sanayi “altındaki firmaların performansları baz alınarak yapılmıştır.

Plastik sektöründe de faaliyet gösteriyor olmasına rağmen Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen değişik NACE kodlarında yer alan firmalar bu değerlememin dışında bırakılmıştır.

2020 yılında Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen ve NACE: 22- ISIC Rev. 2’de 356 kod nolu “Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Ürünleri Sanayi “altındaki 26 plastik firmasının ISO ikinci 500 sıralamasına girdiği ve bunlardan beş firmanın isminin verilmediği görülmektedir.

2020 Yılında ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren Plastik Firmaları
(ISIC Rev. 2’de 356 kod No İçinde Yer Alan)
Kaynak: ISO 2020/ İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
 

2015 ve 2016 yıllarında 24 plastik firmasının ISO sıralamasında ikinci 500’e girdiği ve bu sayının 2018’de 22’ye indiği, 2019’da 25’e 2020 yılında da 26’ya çıktığı görülmektedir.

ISO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Plastik Firma Sayısı


 
 Kaynak: ISO 2020 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
 

İkinci 500’e giren 26 plastik firması 2020 yılında toplam olarak cari fiyatlarla, 7 milyar 908 milyon TL üretimden satışlar, 8 milyar 390 milyon TL net satış hasılatı, 332 milyon TL brüt katma değer, 675 milyon TL öz sermaye, 2 milyar 702 milyon TL net aktif, 49 milyon TL vergi öncesi dönem karı, 300 milyon dolar ihracat ve 4.511 kişiye istihdam sağlamıştır.

ISO sıralamasında İkinci 500’e giren imalat sanayii firmaları, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla cari fiyatlarla, tüm göstergelerde pozitif performans sağlamıştır.

İkinci 500’e giren 26 plastik firması ise 2020 yılında 2019 yılına kıyasla cari fiyatlarla, öz sermaye ve vergi öncesi dönem karı dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sergilemiştir.

Nitekim, 2020 yılında İkinci 500 firma içine giren 26 plastik firmasının, 2019 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla toplam bazda; Üretimden satışları %107 net satış hasılatları %99, net aktifleri %42 ihracatları %80 ve çalışan sayıları %35 artmış ancak, brüt katma değerleri %9 öz sermayeleri %11 dönem karları %37 gerilemiştir.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2020 / 2019) Milyon TL

 
Kaynak: ISO 2020 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
 

Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ISO sıralamasında İkinci 500 arasına giren plastik firmalarının 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla ISO 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir;

 • Üretimden satışlar payı %2,4’ten %4,1’e yükselmiş,
 • Net satış hasılatları payı %2,4’ten %,3,8’e çıkmış,
 • Yaratılan brüt katma değerin payı %0,9’dan %0,6’ya gerilemiş,
 • Öz sermaye toplamlarının payı %1,1’den %0,8’e düşmüş,
 • Net aktifler toplamının payı %1,1’den %1,3’e çıkmış,
 • Vergi öncesi dönem karı payı %0,7’den %0,2’ye gerilemiş,
 • İhracat toplamının payı %1,7’den %3,0’a çıkmış,
 • Ücretle çalışanlar toplamının payı da %1,4’den %1,8’e çıkmıştır.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların İmalat Sanayii İkinci 500 Firma İçindeki Payları (%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: ISO 2020 / II. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
 

Diğer taraftan, 2020 yılında İkinci 500 firma içine giren 26 plastik firmasının, 2019 yılına kıyasla dolar bazında ve toplam bazda; Üretimden satışları %67 net satış hasılatları %61, net aktifleri de %15 artış gösterirken, brüt katma değerleri %27, öz sermayeleri %28ve dönem karları %49 gerilemiştir.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların dolar Bazında Performans Değişimleri (2020 / 2019)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: ISO 2020 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
 

PLASTİK SEKTÖRÜNDE ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARININ TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI:

Merkez Bankası ortalama dolar satış fiyatı 2019 yılında 5,6826 TL, 2020 yılında ise 7,0234 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ISO sıralamasında İkinci 500 içine giren 26 plastik firması, toplam plastik mamul sektör üretiminin dolar bazında %2,2’sini toplam plastik mamul ihracatının da %3,4’ünü gerçekleştirirken, 2020 yılında toplam sektör üretimi içindeki payları %3,5’a toplam sektör ihracatı içindeki payları da %5,5’a çıkmıştır.

2020 yılında 2019 yılına kıyasla dolar bazında plastik sektörünün toplam üretim değeri %2,1 artarken, ISO sıralamasında İkinci 500’e giren plastik firmalarının toplam üretim değerindeki artış %60,7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan aynı dönemde sektörün toplam ihracatı %12,8 artarken, ISO sıralamasında İkinci 500’e giren plastik firmalarının ihracat artışı %79,6 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Sektöründe ikinci 500’e Giren Firmaların Dolar Bazında Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları

Kaynak: ISO 2020 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
 

ISO sıralamasında İkinci 500’e giren plastik firmalarının üretim paylarının %6 ihracat paylarının ise %9 düzeyinde olması, plastik sektöründe KOBİ düzeyindeki firmaların toplam sektör üretiminden ve ihracatından %90’ın üzerinde pay aldıklarını göstermektedir.

ISO Sıralamasında İkici 500'e Giren Firmaların dolar Bazında Toplam Sektör İçindeki Payları (%)

Kaynak: ISO 2020 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

PAGEV ÜYELERİ

2020 yılında 17 PAGEV üyesi firma ISO İkinci 500 sıralamasına girmiştir.

2020 Yılında ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren PAGEV Üyeleri

Kaynak: ISO 2020 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
 

İkinci 500’e giren 17 PAGEV üyesi firma 2020 yılında toplam olarak cari fiyatlarla, 5 milyar 460 milyon TL üretimden satışlar, 5 milyar 816 milyon TL net satış hasılatı, 180 milyon TL brüt katma değer, 300 milyon TL öz kaynak, 756 milyon TL aktif, 49 milyon TL vergi öncesi dönem karı, 164 milyon dolar ihracat ve 1.444 kişilik istihdam sağlamıştır.

2020 yılında ISO sıralamasında İkinci 500 arasına giren 17 PAGEV üyesi firmanın ISO ikinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir;

 • Üretimden satışlar %2,9
 • Net satış hasılatı payı %2,6
 • Yaratılan brüt katma değerin payı %0,3
 • Öz sermaye toplamlarının payı %0,4
 • Net aktifler toplamının payı %0,4
 • Vergi öncesi dönem karı payı %0,2
 • İhracat toplamının payı %1,6
 • Ücretle çalışanlar toplamının payı %0,6

2020 Yılında ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren PAGEV Üyesi 12 Firmanın ISO İkinci 500 Firması İçindeki Payı (Milyon TL)

Kaynak: ISO 2020 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
 

TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZIT SANAYİ MECLİS ÜYELERİ

2020 yılında TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi üyesi 2 firma, ISO İkinci 500 sıralamasına girmiştir.

2020 Yılında ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi Üyeleri

 

Kaynak: ISO 2020 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5