17 Mayıs’tan beri Plastik Tanıtım Grubu Kârınızın %1’ini alıyor Farkında mısınız ?

17 Mayıs’tan itibaren İhracatçı Birliği'ne ihracat başına ödediğiniz tutar 2 katına çıktı. Bu artışla senelik firma kârlarımızın ortlama %1’i İKMİB Plastik Tanıtım Grubu’na gidiyor.

Bildiğiniz gibi, İstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 17 Mayıs 2016 tarihinde, bir oldu bitti ile Plastik Tanıtım Grubu’nu (PTG) kurdu. Bu durum, sektörden yapılan ciddi miktardaki zorunlu kesintilere bir yenisinin daha eklenmesine neden oldu.

Plastikçinin satışından yapılan kesinti %100 arttı

Tüm sektör olarak yaptığımız her ihracat başına, İhracatçı Birliği'nce zorunlu bir nispi aidat halihazırda kesilmektedir. Bu aidatın içerisinde tanıtım giderleri de yer almaktadır. Kurulan Plastik Tanıtım Grubu (PTG) ile kesilen bu para %100 artışla iki katına çıktı ve toplam ihracat başına kesinti binde 1 seviyesine geldi.

Firmalar İKMİB PTG’yi ihracat kârlarının %1’ine ortak etmek zorunda kalıyor

17 Mayıs’tan bugüne İKMİB’in sektörden yaptığı fazladan kesinti yaklaşık 2.500.000 TL’ye ulaştı. Bu fazladan kesintinin miktarı yıl sonunda yaklaşık 10.000.000 TL’ye ulaşabilecektir. PTG kapatılmadığı takdirde bu kesinti % 600 artışla 6 katına kadar çıkabilecektir. Konunun en vahim yönü ise, PTG’nin sektördeki firmalarımızın kârlarına haksızca ortak olacak olmasıdır. Zira sene sonu kârlılık oranlarının maksimum %10 seviyesinde olduğu sektörümüzde faaliyet gösteren bir şirket, toplam satış rakamı üzerinden yapılan bu kesinti nedeniyle yıl sonu kârının %1’ini İKMİB PTG kesintisine aktarmak durumunda kalacaktır.

PTG hakkında detaylı bilgi paylaştığımız videomuz için lütfen tıklayınız.

Elma ile Armut bir arada olmaz

Plastik Tanıtım Grubu, ismi itibarıyla bile sektöre hizmet etmekten uzaktır. Zira plastik; özü, kullanım alanlarının genişliği ve sektörel öncelikleri bakımından tanıtım grubu olan diğer ürünlerden çok farklıdır. Plastik sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok geniş bir yelpazede faaliyet gruplarını içeren ve alt sektörlere sahip bir sektördür. Plastiğin kullanım alanlarını ve plastik sektörünün alt sektörlerini alt alta yazdığımızda önümüze binlerce sayfalık bir metin çıkar.

Dünyada örneği yok

Poşet, boru, şırınga, gıda ambalajı, mutfak eşyası, araba tamponu gibi doğrudan plastik ürünler olabildiği gibi, küçük ev aletleri, beyaz eşya, otomotiv ve elektrik/elektronik gibi birçok sektörde plastiğin yarı mamul olarak kullanıldığı yüzlerce ürün bulunmaktadır. Hatta Plastik hammaddeler ve Plastik hurdalar da bu PTG grubunun içerisindedir. İKMİB, birbirinden bu kadar farklı ürün, yarı mamul, hammadde ve hurdanın “Plastik Tanıtım Grubu” adı altında tek çuvala konulup, tamamından kesinti yapılarak tanıtılacağını iddia ediyor. Örneğin otomobillerdeki vites kutusuna plastik başlık üreten bir şirketimiz de PTG kapsamındaki kesintilere kaynak aktarmak zorunda kalıyor. Büyüklerimizin de dediği gibi hiç elma ile armut bir olur mu? Bu iddia akla ve mantığa uymadığı gibi inandırıcı olmaktan da yoksundur.

Plastik son yüzyılın önemli bir buluşu ve hayatı kolaylaştıran evrensel bir ürün olması sebebi ile Türk Plastiği, Alman Plastiği, Japon Plastiği diye bir tanımlama yapılamaz. Dünyada da ihracatçıdan fazladan zorunlu kesinti yapılarak kurulmuş böyle bir tanıtım grubu örneği yoktur.

İKMİB’in PTG’nin yönetimine getirdiği Dernek ve Federasyon yöneticilerinin açıklamalarını, sektör olarak hayretle takip ediyoruz. Elmalarla armutları bir tutuyor, Fındık Tanıtım Grubu’nu Plastik Tanıtım Grubu'na eşdeğer göstermeye çalışıyorlar. Fındık Tanıtım Grubu ile Plastik Tanıtım Grubu’nun tek benzerliği, isimleridir. Aslında bu örnek bile bu Plastik Tanıtım Grubu’nun içinin ne kadar boş olduğuna ve vizyonsuzluğuna en güzel örnektir.

İKMİB zaten görevi olan bir iş için fazladan kesinti yapıyor

İKMİB, yapmak istediği işler için ihtiyaç duyduğu kaynağı, sektörden topladığı nisbi aidatlarla oluşan kendi bütçesiyle karşılamalıdır. Zira ülkemizde İhracatçı Birlikleri'nin görev esasları yasal mevzuatta çok açık şekilde belirtilmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5910 numaralı Kanunun, 3. Maddesinin, 3. Fıkrasının, “ç” bendine göre; üyelerin menfaatlerini ilgilendiren tanıtım görevi Birliklerin asli görevlerinden biridir. Özetle İKMİB, zaten görevi olan ve bu sebeple normal aidat aldığı bir iş için ikinci kez, PTG grubu adı altında %100 artışla kesinti yapmamalıdır.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi: “Plastik Tanıtım Grubu mu olur arkadaşlar? Bu iş başka yere gidiyor”

Sektörümüz, bu bilinçle konuya tepkisini koymuştur. PAGEV olarak sektörümüzün talebi ve TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisimizin kararına istinaden Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’yi, Plastik Tanıtım Grubu konusundaki görüşlerini edinmek için makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımızın yorumu “Plastik Tanıtım Grubu mu olur arkadaşlar? Bu iş başka yere gidiyor” şeklinde oldu. Başta Plastik Tanıtım Grubu olmak üzere tüm tanıtım gruplarının acilen mercek altına alınması ve amacından sapanların kapatılması talimatı vererek, bizlere büyük destek verdi.

STK’lar birlik oldu, bu gidişata dur dedi

Gerek sektörün yasayla kurulmuş üst kurumu TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sektör Meclisi gerekse sektörün güçlü Sivil Toplum Kuruluşları, aldıkları karar ve kendilerinin Bakanlığa yazdıkları yazılarla bu grubun derhal kapatılmasını talep ettiler (TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Meclisi, İTO, PAGEV, FASD, EVSİD, SEPA, Kompozit Sanayicileri Derneği, EPSDER, ASD). Sektörün en büyük STK’ları bu haksız uygulama karşısında sektörün yanında kenetlendi ve çok güzel bir birliktelik örneği sergilediler.

Kaynaklar Ar-Ge, İnovasyona ve Katma Değere Aktarılmalıdır!

Bugün sektörümüzün, özü itibarıyla sektöre zarar verecek Plastik Tanıtım Grubu ile kaybedecek vakti ve nakdi yoktur. İhtiyacımız olan Ar-Ge, inovasyon ve eğitim projeleriyle katma değer artıracak ve bizi dünya standartlarının üzerine çıkaracak projelerdir. Bugün devletimizin tanıtım da dahil birçok konuda teşviki vardır. Ancak KOBİ’lerimiz, bu teşviklere ulaşmakta zorluk yaşamaktadır. İKMİB’in asli görevi, bürokratik engelleri aşmak için KOBİ’lere destek olmak ve bu teşviklerle standartlarını ve ihracatlarını yükseltmek ve desteklemektir. Plastik Tanıtım Grubu altında büyük, küçük demeden sektör firmalarımızdan fazladan zorunlu kesintiler yapmak değildir. Özetle, İKMİB sektöre köstek değil, destek olmalıdır..!

23 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurul’da buluşalım!

İKMİB Başkanlığı, sektörümüzü ilgilendiren bu hayati konuda bilgi ve belgelerimizi paylaştığımız için, 26 senedir sektörümüzün hizmetinde olan Vakfımıza ihtarnameler göndererek bu bilgi paylaşımını durdurmak istiyor. Ancak bizler her zaman olduğu gibi, sektörümüzün hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Sektörümüzün tepkisi sonuç vermiş, Bakanımızın talimatıyla İKMİB Başkanlığı 23 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı almak zorunda kalmıştır. Bu Olağanüstü Genel Kurulda İKMİB Başkanlığı, Plastik Tanıtım Grubu kesintisinin devam etmesini istemektedir. Bu amaçla Plastik Tanıtım Grubu’nun yönetimine getirdiği Dernek ve Federasyon üzerinden çalışmalar yapmaktadır.

Haksız kesintiye “DUR!” diyeceğiz, kesintileri iade ettireceğiz

Bizler de 17 Kasım’a kadar ekte verilen belgeleri hazırlayıp teslim ederek, 23 Kasım’da Genel Kurulda olacağız ve hem Plastik Tanıtım Grubu’na hem de bu içi boş oluşumun dayattığı zorunlu kesintiye “dur!” diyeceğiz. PAGEV olarak, PTG’nin kapatılmasının ardından, bugüne kadar PTG adı altında ihracatçımızın haklı kazançlarından yapılan kesintilerin iade edilme sürecinin de sonuna kadar takipçisi olacağız.

Oy kullanabilmek için Temsilci görevlendirme yazısının en geç 17 Kasım tarihine kadar İKMİB ‘e kaydettirilmesi gerekmektedir. Ekte belirtilen temsilci görevlendirme yazısını ve imza sirkülerinizi Vakfımıza ulaştırmanız durumunda oy kullanabilmeniz için gerekli kayıt başvurusuna yardımcı olacağız. (yagmur.cengiz@pagev.net.tr) ( fax: 0212 624 49 26 )

Olağanüstü Genel Kurulun yapılacağı güne kadar yaşanan ve yaşanacak tüm gelişmeleri www.pagev.org adresinden takip edebilir, Genel Kurula katılım konusunda Vakfımızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

PTG hakkında detaylı bilgi paylaştığımız videomuz için lütfen tıklayınız.
Rakamlarla Plastik Tanıtım Grubu'nun Firmalarımıza Yükü
Olağanüstü Genel Kurula Katılım için gerekli evraklar; Word dosyası, Pdf dosyası
Kesinti nasıl yapılıyor?

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3