TOBB PLASTİK KAUÇUK VE KOMPOZİT MECLİSİ TOPLANDI

Meclis komisyonu yeni gündem maddelerini tartıştı

Türk plastik endüstrinin kanunla kurulmuş üst yapısı TOBB Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi, sektörün gelişimini engelleyen sorunları tartışmak ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere bir araya geldi. Toplantının gündemini; yeni teşvik sistemi, KOBİ’lere yönelik makine, teçhizat, kredi, faiz destekleri ile ithalat ve ihracatta Gümrüğün belirlediği muayene ve tespit ücretleri genelgesine özel limanların uymaması, maliyet oluşturan VGM uygulaması oluşturdu.

Sektörel sorunları tespit etmek, çözüm için hükümet ve özel sektör diyaloğunu en iyi şekilde geliştirmek amacıyla kurulan Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) buluştu. TOBB Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 29 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, belirlenen yeni gündem maddeleri tartışıldı ve çözüm önerileri geliştirildi.

Toplantının ilk oturumunda, yeni proje bazlı teşvik sistemi ve plastik, kauçuk ve kompozit sanayi sektörüne etkileri tartışıldı. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Yurdal Şahin’in konu çerçevesinde yaptığı sunumda proje bazlı teşvikte; ülkenin mevcut durumunda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçları karşılayabilecek, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltabilecek, teknoloji dönüşümünü sağlayabilecek, yenilikçi, ARGE içeriği ve katma değeri yüksek belirli büyüklükteki yatırım projelerine öncelik verildiğinin altı çizildi.

Mevcut destek sisteminin yanı sıra geliştirilen terzi usulü teşvik sistemi de meclis üyeleri ile paylaşıldı. Bölgesel gelişmişlik farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan terzi usulü teşvikte; plastik, kauçuk ve kompozit sektörü altıncı bölge teşviklerinden yararlanıyor. Diğer beş bölgede ise KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetiyle destekleniyor.

Meclis üyeleri toplantının ikinci gündem maddesinde plastik, kauçuk ve kompozit sektöründeki imalatçı ve makineci KOBİ’lere yönelik makine, teçhizat, kredi, faiz desteklerinin sonuçlarını ve sektörün bu konudaki taleplerini görüştü. Toplantıda, KOBİ statüsüne giren ve yerli ürün üreten firmaların yerli makineler alması koşuluyla devletin sağlamış olduğu faiz teşviki tartışıldı. Meclis üyelerinin oybirliği ile KOBİ’lere faydalı olan teşvik sisteminin devam ettirilmesi konusunda Bakanlığa sunulmak üzere tavsiye kararı alındı.

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi’nin üçüncü ve son gündem maddesi ise ithalat ve ihracatta gümrüğün belirlediği muayene ve tespit ücretleri genelgesine özel limanların uymaması, maliyet oluşturan VGM uygulaması oldu.

Türkiye’nin 2014-29 sayılı genelgeyle limanlarda uygulanan tespit ve muayene işlemlerinin gümrüğün genel kontrolleri sonucunda yapılması gereken kontroller ve bakanlığın kendi istediği muayene ve tespit ücretlerini belirleme yetkisi var. Ancak son dönemde özel limanlar bu hizmetler karşılığında firmalar yüksek bedeller talep ediyor. Hatta bu ücretleri kanun dışında bir dayatma olarak alıyor. PAGEV Danışma Kurulu üyesi Kemal Çalışkan’ın konu çerçevesindeki detaylı sunumunun ardından sektörden limanlardaki uygulamaya yönelik olarak gelen şikayetler meclis üyeleri tarafından tartışıldı. Sonuç olarak limanlardaki bu düzensiz ve haksız uygulamanın giderilebilmesi ve ihracatçı üzerindeki külfetin ortadan kaldırılabilmesi için meclis üyeleri oybirliği ile mevcut tebliğdeki uygulama sıkıntılarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletmek üzere tavsiye kararı aldı.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) uygulamalarının da aynı gündem maddesi içinde ele alındığı toplantıda, bu uygulamanın gümrük mevzuatına ve yüklerin ticari anlamda tespitine yönelik olmadığı ortaya kondu. Buradaki esas sorunun ise VGM için alınan tartım ücretlerinin yüksek olması, limandan limana farklılık göstermesi ve bildirim ücreti adı altında bir bedelin alınması olduğu kaydedildi. Meclis Başkanı ve üyeleri tarafından hem liman hem de VGM uygulaması konularının sektör için önemli maliyet kalemi olduğu ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar gündeme getirilmesine karar verildi.

Meclis Başkanı EROĞLU “Meclisimiz sektörümüzün tüm sorunlarına el atmak ve önündeki engelleri kaldırmak için var. Bu meclis aynı zamanda sektörümüzün en üst yapısı olması sebebiyle birliğimiz ve beraberliğimizin de teminatı . Bu vesileyle meclisimiz de gündeme gelen konularda dile getirilen konuları en üst karar mercileri ile paylaşıp çözüm üretiyoruz. Yine bu çerçeve de bu haksız VGM ( DBS ) kesintisinin de kaldırılması yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5