ÇEVRECİ ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANIYOR

Plastikler “çevreci mi?” tartışmasında son nokta…

Türk plastik sektörü uzun yıllardır plastiklerin en çevreci ürünler olduğunu vurgularken; tartışmalar bir türlü son bulmuyordu. Ancak plastiğin ‘çevreci’ olduğu AB ve Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerce teyit edildi. Çevreci ürünlerin gümrük vergisiz ticaretine olanak sağlayacak “Çevresel Ürünler Anlaşması-EGA” kapsamına başta geri dönüşümlü olmak üzere birçok plastik ürünü alınacak.

Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin 2014 yılında başlattığı; çevresel ürün ticaretine uluslararası serbestlik kazandıracak “Çevresel Ürünler Anlaşması-EGA” görüşmelerinde ülkeler hızla yol alıyor.

Avrupa Birliği ile birlikte; Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Kanada, Çin, Kosta Rika, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İsviçre ve Türkiye’nin dâhil olacağı anlaşma çerçevesinde oluşturulacak listeye; geri dönüştürülebilir özelliği ile anlaşma kriterlerine uyum sağlayan ‘plastik’ ürünler de dâhil ediliyor.

"Çevresel ürün”; DTÖ, OECD ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarda "üretim sürecinin ne kadar çevresel olduğuna bakılmaksızın bir nihai ürünün çevrenin korunmasını sağlaması”, "nihai ürünün fonksiyonuna bakılmaksızın bir ürünün üretim süreçlerinin çevreye zarar vermeyecek yöntemlere dayanması”, "karbon ve eşdeğeri emisyonlarını azaltması”, "enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını kolaylaştırması” olarak tanımlanıyor.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türk plastik sektörü olarak ürünlerimiz konusunda kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ile sürekli mücadele ediyoruz. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa Birliği ve DTÖ üyesi ülkeler tarafından yürütülen EGA anlaşması çalışmalarında plastik geri dönüşüm ve atık malzemelerin vergisinin sıfırlanması yönünde bir öneri yer aldığını görüyoruz. Böylece sürekli dile getirdiğimiz; plastiğin geri dönüşüm özelliği sayesinde yüzyılımızın en çevreci maddesi olduğu tezimiz bu anlaşma ile bir kez daha doğrulanmış oldu” dedi.

Geri dönüşümlü plastik hammaddesi ithalatının önündeki engeller kalkıyor…

EGA anlaşmasının plastik sektörü ile birlikte ‘çevreci ürünlere’ sahip olan diğer birçok sektörü de yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Yavuz Eroğlu “Sektörlerimiz uluslararası ticaretlerini DTÖ kurallarına uygun olarak yapıyor. EGA anlaşması ile ilgili müzakerelerin tamamlanması elbette belli bir süreç alacak. Ancak gelinen nokta sektörümüz açısından oldukça önemli. Uzun yıllardır geri dönüşümlü hammaddenin ithalatı konusunda tereddütler söz konusuydu. Oysa anlaşma imzalandığında sektör temsilcilerimiz rahatlıkla anlaşmanın taraf ülkelerinden geri dönüşümlü hammadde ve çevreci plastik mamulleri gümrük vergisiz ithal edebilecek. Keza plastik sektörü olarak bu tür ürünlerimizi yine gümrüksüz olarak taraf ülkelere ihraç edebileceğiz. Böylece uluslararası ticaretimiz önemli bir ivme kazanacaktır. Ayrıca bir noktaya daha değinmek istiyorum. Gümrük vergisiz ticaretin gerçekleştirilebileceği yeni ürünler konusunda da Ekonomi Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Plastikler bir bütün olarak karbon emisyonunu azaltan çevreci ürünler olması sebebi ile kapsam çok daha genişletilebilir. Türkiye için biyoteknolojinin önemi de düşünüldüğünde bu anlaşmaya taraf olmamız ve bu tür ürünlerin ticaretini liberalleştirmemiz de çok önemli. Süreçlerin hızla ilerleyerek anlaşmanın bir an önce uygulamaya konulması sektör olarak en büyük temennimiz” diyerek sözlerine son verdi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3