4 PLASTİK HAMMADDESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANIYOR

KOBİ’LERE BÜYÜK MÜJDE!

Türk plastik sektörünün rekabetçiliği bu karar ile daha artacak!

Hammadde ithalatı plastik sektörünün en önemli sorunu. Sektörün yüzde 85’leri aşan hammaddede ithalata bağımlılığı 2013 yılında da devam etti. Bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 13 milyar 881 milyon dolarlık hammadde ithalatı gerçekleştiren plastik sektörü bu sorununun çözüm yollarını arıyor. Türk plastik sanayicileri, özellikle Türkiye’de ve AB’de üretilmeyen hammaddelerdeki ithalat vergisini sıfırlamak için 2013 yılının son aylarında ilk adımı atmıştı. Süreç içinde Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde 4 emsal plastik hammaddesine ait gümrük vergileri 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile sıfırlanıyor. Türk plastik sektörünün global piyasalardaki rekabet gücünü artıracak bu karar, aynı zamanda “askıya alma” sistemini kullanacak diğer tüm sektörlerin rekabetçiliğini artırabilmeleri yolunda da önemli bir adım oldu.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), plastik sektörünün global piyasalardaki gelişimi için öncülüğünü sürdürüyor. 2013 yılını yüzde 6,3 üretim, yüzde 11,9 ihracat artışı ile kapatan sektörün, daha yüksek oranlarda büyümesini engelleyen en önemli faktör hammaddede ithalata bağımlılığı. Geçtiğimiz yıl plastik sektörünün hammadde ithalatı yüzde 11 artış ile 13 milyar 881 milyon dolara ulaştı. Yıllardır sorunun çözümü için yollar arayan sektör; 2013 yılı Ekim ayı sonunda “askıya alma ve kota kontenjanı” sistemi konusunda çalışmalara başladı.

Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği nezdinde yürütülen çalışmalar ve işbirlikleri neticesinde plastik sektörünün dört hammaddesi için gümrük vergisinin askıya alınmasına karar verildi. Uygulama, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren beş yıl süreyle yürürlüğe girecek. Plastik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bu tarihten sonra; lineer alçak yoğunluklu iki çeşit polietilen, yalnızca etilen ve 1-heksen kopolimer ile klorlu poliolefin maddeleri için yapacakları ithalatta ürünlerin askıya alma listesinde yer aldığını belirterek gümrük vergisinden muaf olacaklar.

Avrupa Birliği söz konusu sistemle; 1 milyar Euro’luk gümrük vergisini tahsil etmeyerek sanayicisine kazandırırken, Türkiye’nin bu güne kadar sadece bu sistemden sanayicisini 50 milyon Euro yararlandırdığı görülüyor. Böylece plastik sektörünün menfaatleri de daha net ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği firmalarınca sıklıkla başvurulup kullanılan bu sistem; sektör temsilcilerine gümrük vergisi olmadan hammadde ithalatının önünü açarken, firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü de artıracak.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu yaptığı açıklamada; “Türk plastik sektörü olarak gelişmemizi sürdürülebilir kılmak adına birçok önemli adım atıyoruz. Sektörümüzün en önemli sorunu olan hammadde ithalatı konusunda da PAGDER ile ortak bir girişime imza attık. Söz konusu dört hammadde aslında çok önemli çünkü verilen karar emsal teşkil edecek. Bu şekilde Türkiye’de ve AB’de üretilmeyen veya talebi karşılamayan diğer hammaddelerimizin, AB dışındaki ülkelerden ithalatı üzerindeki verginin de kalkmasının yolu açılacak” dedi.

Eroğlu, “Ülkemizdeki petrokimya yatırımları maalesef yeterli değil. Hammaddemizin çoğunu ithal ediyoruz ve ithalatta ödediğimiz vergiler maliyetlerimiz ve rekabetçiliğimiz üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Avrupa Birliğinin kendi sanayicisi için sağladığı bu avantajlı sistemi, sektör mensuplarımızın ortak hareketi ve duyarlılığı ile ülkemiz sanayisinin avantajına kullandık. Gümrük vergisi askıya alınan bu 4 plastik hammaddesini sektörümüz 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 5 yıl boyunca sıfır vergi ile ithal edecek. Bu sadece bir başlangıç, sektörümüz bu emsal 4 üründeki başarıyı daha büyük ithalat hacmine sahip diğer hammaddelerde de uygulayarak rekabet gücünü önemli oranda destekleyecek. PAGEV, Türkiye’nin yıldız sektörü plastik sektörünün rekabetçiliğinin daha da arttırılması için çalışmalarına devam edecektir.” diyerek sözlerini bitirdi.

 

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3